Image

IMG

Onze doelen

Image
De Dusty Foundation zet zich in voor slachtoffers van anti LHBTI+ geweld en discriminatie. Wij hebben voor ogen om slachtoffers zo goed mogelijk bij te staan door deze naar de juiste instanties door te verwijzen.

Zichtbaarheid en bespreekbaarheid is een belangrijk speerpunt voor de Dusty Foundation. Met elkaar in gesprek gaan is waardevol, zowel in de politiek en de media, maar ook met elkaar. o goed mogelijk bij te staan door deze naar de juiste instanties door te verwijzen.

Het ondersteunen van projecten en evenementen die het gedachtengoed van de #IKBENHETZAT-beweging uitdragen is om die reden een belangrijk doel voor de Dusty Foundation. o goed mogelijk bij te staan door deze naar de juiste instanties door te verwijzen.

Ons ultieme doel is om op deze manieren geweldpleging en discriminatie tegen de LHBTI+ gemeenschap te verminderen en nog liever uit te bannen. o goed mogelijk bij te staan door deze naar de juiste instanties door te verwijzen.

Hoe wij dit voor ogen hebben valt te lezen op de pagina “wat wij doen”.